Aktiv undervisning – Finn riktig antall!

Mål: Elevene skal utforske tall og mengder, og koble disse sammen.  Antall elever: Passer for hel klasse, 2. og 3. trinn Du trenger: Utendørs tallinje, konkreter i form av pinner, steiner, kongler o.l. Gjennomføring: Legg ut tallinjen. Begynn med å snakke om alle tall, hvordan de ser ut og hva antall står for. Tell prikkene […]

Tiervenner

Mål: Elevene trener på tier-venner og andre tallvenner. Antall elever: 2 til 16 elever. Du trenger: Kjegler med sifrene 0 – 9 og eventuelt kritt eller malt rutenett/linje på bakken. Forberedelse: Kjeglene stilles opp i en vilkårlig klynge med litt avstand med sifferet vendt bort fra der elevene står. Gjennomføring: Del barna inn to og […]

Tallgjenkjenning– Rekkefølge/tallinje

Mål: Telle til 10, bruke tallinja til beregninger og vise tallstørrelser. Antall elever: Fra 1 elev – full klasse. Du trenger: Alle de store utendørstallene og en linje tegnet opp med kritt eller malt på bakken. Forberedelse: Eventuelt tegn en linje på bakken med plass til tallene 0 – 10, eller 1 – 10 om […]

Større/mindre enn

Mål: Elevene skal kunne beskrive plassverdisystemet for hele tall. Antall elever: Fra 1 elev – full klasse. Du trenger: Sifrene 0 – 9 fra de store utendørstallene Forberedelse: Finn fram tallene du trenger. (Du trenger minst ett av hvert siffer som du ønsker å bruke. Du kan gjerne bruke alle, men ikke legg ekstra 1 […]

Starter – Puslespill

Formål: Stimulere tenking, kreativitet, samhold og skape tillit i et kreativt og lekent miljø. Startere skal gi en god start på timen for elevene. Det er en aktivitet som alle skal mestre, og det skal være gøy. Tid: 15 – 20 minutter Antall elever: Gjennomføres med hel klasse/gruppe – Elevene jobber i grupper på tre. […]

Starter – Fakta/usann

Formål: Stimulere tenking, kreativitet, samhold og skape tillit i et kreativt og lekent miljø. Startere skal gi en god start på timen for elevene. Det er en aktivitet som alle skal mestre, og det skal være gøy. Tid: 15 – 20 minutter Antall elever: Gjennomføres med hel klasse/gruppe – To og to elever møtes Du […]

Starter – Bygg en LEGOfigur

Formål: Stimulere tenking, kreativitet, samhold og skape tillit i et kreativt og lekent miljø. Startere skal gi en god start på timen for elevene. Det er en aktivitet som alle skal mestre, og det skal være gøy. Tid: 15 – 20 minutter Antall elever: Gjennomføres med hel klasse/gruppe – Elevene jobber i grupper.(Ca. fire på […]

Starter – LEGOkode

Formål: Stimulere til kreativitet og samarbeid. Startere skal gi en god start på timen for elevene. Dette er en aktivitet som alle kan mestre, og det skal være gøy. Tid: 15 – 20 minutter Antall elever: Gjennomføres med hel klasse/gruppe – Elevene jobber to og to Du trenger: LEGOklosser eller DUPLOklosser  Gjennomføring: To og to elever […]

Starter – Hvem skal ut

Formål: Stimulere tenking, kreativitet, samhold og skape tillit i et kreativt og lekent miljø. Startere skal gi en god start på timen for elevene. Det er en aktivitet som alle skal mestre, og det skal være gøy. Tid: 15 minutter Antall elever: Gjennomføres med hel klasse/gruppe Gjennomføring: Vis fire bilder, og elevene må finne hvem […]

Starter – Batman og Jokeren

Formål: Stimulere tenking, kreativitet, samhold og skape tillit i et kreativt og lekent miljø. Startere skal gi en god start på timen for elevene. Det er en aktivitet som alle skal mestre, og det skal være gøy. Tid: 15 minutter Antall elever: Gjennomføres med hel klasse/gruppe Gjennomføring: Elevene står i en ring med øynene lukket. […]