Aktiv undervisning – Finn riktig antall!

Mål: Elevene skal utforske tall og mengder, og koble disse sammen.  Antall elever: Passer for hel klasse, 2. og 3. trinn Du trenger: Utendørs tallinje, konkreter i form av pinner, steiner, kongler o.l. Forberedelse: Kjeglene stilles opp i en vilkårlig klynge med litt avstand med sifferet vendt bort fra der elevene står. Gjennomføring: Legg ut […]

Aktiv undervisning – 10-venner

Mål: Elevene skal bruke addisjon til å finne tier-venner og andre tallvenner. Antall elever: Minst så mange som antall plasser du skal jobbe med, for eksempel tre om du skal jobbe med ener-, tier- og hundrerplassen. Du trenger: Kjegler med sifrene 0 – 9 og eventuelt kritt eller malt rutenett/linje på bakken. Forberedelse: Kjeglene stilles […]

Bowling

Mål: Eksperimentere med tall og øve hoderegning. Elevene jobber med heltall, desimaltall, brøk/prosent og positive/negative tall. Aktiviteten kan også bli brukt til å regne med algebraiske uttrykk. Antall elever: Gjennomføres i hel klasse med grupper på fire. Du trenger: Halvlitersflasker fylt med vann eller sand (10 flasker til en bowlingbane). Klistremerker til å lime på flaskene. Bocciakuler, baller, erteposer […]

Tallgjenkjenning– Rekkefølge/tallinje

Mål: Elevene skal kunne telle til 10, og kunne bruke tallinja til beregninger og til å vise tallstørrelser. Antall elever: Fra 1 elev – full klasse. Du trenger: Alle de store utendørstallene og en linje tegnet opp med kritt eller malt på bakken. Forberedelse: Eventuelt tegn en linje på bakken med plass til tallene 0 […]

Posisjonssystemet – Større/mindre enn

Mål: Elevene skal kunne beskrive plassverdisystemet for hele tall. Antall elever: Fra 1 elev – full klasse. Du trenger: Sifrene 0 – 9 fra de store utendørstallene Forberedelse: Finn fram tallene du trenger. (Du trenger minst ett av hvert siffer som du ønsker å bruke. Du kan gjerne bruke alle, men ikke legg ekstra 1 […]

Starter – Puslespill

Formål: Stimulere tenking, kreativitet, samhold og skape tillit i et kreativt og lekent miljø. Startere skal gi en god start på timen for elevene. Det er en aktivitet som alle skal mestre, og det skal være gøy. Tid: 15 – 20 minutter Antall elever: Gjennomføres med hel klasse/gruppe – Elevene jobber i grupper på tre. […]

Starter – Fakta/usann

Formål: Stimulere tenking, kreativitet, samhold og skape tillit i et kreativt og lekent miljø. Startere skal gi en god start på timen for elevene. Det er en aktivitet som alle skal mestre, og det skal være gøy. Tid: 15 – 20 minutter Antall elever: Gjennomføres med hel klasse/gruppe – To og to elever møtes Du […]

Starter – Bygg en LEGOfigur

Formål: Stimulere tenking, kreativitet, samhold og skape tillit i et kreativt og lekent miljø. Startere skal gi en god start på timen for elevene. Det er en aktivitet som alle skal mestre, og det skal være gøy. Tid: 15 – 20 minutter Antall elever: Gjennomføres med hel klasse/gruppe – Elevene jobber i grupper.(Ca. fire på […]

Starter – LEGOkode

Formål: Stimulere tenking, kreativitet, samhold og skape tillit i et kreativt og lekent miljø. Startere skal gi en god start på timen for elevene. Det er en aktivitet som alle skal mestre, og det skal være gøy. Tid: 15 – 20 minutter Antall elever: Gjennomføres med hel klasse/gruppe – Elevene jobber to og to Du […]

Starter – Hvem skal ut

Formål: Stimulere tenking, kreativitet, samhold og skape tillit i et kreativt og lekent miljø. Startere skal gi en god start på timen for elevene. Det er en aktivitet som alle skal mestre, og det skal være gøy. Tid: 15 minutter Antall elever: Gjennomføres med hel klasse/gruppe Gjennomføring: Vis fire bilder, og elevene må finne hvem […]