Aktiv undervisning – Finn riktig antall!

Søk
Close this search box.

Mål:

Elevene skal utforske tall og mengder, og koble disse sammen. 

Antall elever:

Passer for hel klasse, 2. og 3. trinn

Du trenger:

Utendørs tallinje, konkreter i form av pinner, steiner, kongler o.l.

Gjennomføring:

  1. Legg ut tallinjen. Begynn med å snakke om alle tall, hvordan de ser ut og hva antall står for.
  2. Tell prikkene sammen.
  3. Fordel elevene på tallinjen – et barn på tallet 1, to på tallet 2 osv. Still enkle subtraksjonsspørsmål som hvor mange flere elever står på 8 enn på 4. Elevene kan da telle hverandre og komme fram til et felles svar.
  4. Be elevene finne et antall av noe, f.eks. hent 8 pinner og legg de på tallet 8 osv. Oppgaven kan gjøres alene eller som par.

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Utendørs tallinje

Artikkelnummer: 52503