Tallgjenkjenning– Rekkefølge/tallinje

Søk
Close this search box.

Mål:

Telle til 10, bruke tallinja til beregninger og vise tallstørrelser.

Antall elever:

Fra 1 elev – full klasse.

Du trenger:

Alle de store utendørstallene og en linje tegnet opp med kritt eller malt på bakken.

Forberedelse:

Eventuelt tegn en linje på bakken med plass til tallene 0 – 10, eller 1 – 10 om du vil vente med innføring av ”0”, ta i tilfelle vekk en av ”0-ene”. Plukk ut en ”1” og en ”0”, og legg resten av sifrene i en haug. (Legg gjerne noen av dem opp-ned og speilvendt slik at elevene må øve seg på å orientere sifferet riktig vei.)

Gjennomføring:

Alle tallene ligger i en haug. Elevene står slik at alle ser tallinja. Plukk opp et og et tall. Med hjelp av elevene skal tallene plasseres på tallinjen. Fortsett slik til alle plassene på tallinja er fylt med tallene i riktig rekkefølge.

Når tallene er plassert ut, kan det være gøy og hoppe eller hinke tallinja mens man sier tallene høyt. 

Variasjon og videreføring:

  • Jobb med partallene når tallinja er lagt. Snakk om alt vi har to av, for eksempel øre, øyne, bein, hender, albuer, knær m.m. En elev har to øyne, ett par, og stiller seg på tallet ”2”. Hvis det kommer en elev til, hvor mange øyne har de til sammen? Osv. Slik kan elevene bevisstgjøres partall, rekketelle med to av gangen, og gis en forforståelse av multiplikasjon og divisjon med to.

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Tallmatte 0-30

Artikkelnummer: 53589

Tallplater 10-tall

Artikkelnummer: 71027

Utstyr du trenger:

Tallplater 1-10

Artikkelnummer: 71025

Tallplater 1-20

Artikkelnummer: 71028