Makerspace

Vi ønsker å inspirere lærerne til å gjennomføre undervisning som oppmuntrer til skaperglede, læring og samarbeid. Følelsen av å lykkes med noe – å løse et problem er helt fantastisk!

Et Makerspace, eller Skaperveksted, kan være mye rart. Et Makerspace kan være alt fra en skoletime i et klasserom til en hel dag i et flerbruksrom.
- Les mer om Maker-pedagogikk.

Det vi synes er viktig er elevrollen:
Elevene skal selv ta initiativ, utforske og skape noe. Både ved å benytte seg av kunnskap de allerede har, og oppsøke kunnskap de trenger. 

Skolen skal la elevene utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, og la dem få erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling

Ressurser til Makerspace

Nattlys

Mål: Et nattlys som lyser opp micro:bits LED-skjerm i mørket.

Ballongbil

Mål: Design og bygg en ballongdrevet bil som vil kjøre

Kopprakett

Mål: Elevene lage sine egne raktetter og prøvskyt. Hvilken rakett

Sugerørsrakett

Mål: Design og bygg din egen sugerørsrakett som du klargjør

Micro:bit Gitar

Mål: Elevene skal lage og programere sin egen Micro:bit-gitar.  Spill

Tradisjonell undervisning

VS

Maker-pedagogikk