Kurs & opplæring

Det er viktig at skolene velger å investere i kompetanse. Vi har erfaring med at kompetanseheving bidrar til bedre samhold, mer variert og tilpasset undervisning, samt motiverte og engasjerte lærere og elever. I alle våre kurs kommer vi med konkrete undervisningsopplegg knyttet opp mot teori og LK20.

Programmering og digital teknikk utgjør en stor del av samfunnet i dag, og vi møter programmering overalt i vår hverdag. Ved å utforske, leke og eksperimentere med digitale verktøy, så lærer elevene programmering samt trener problemløsning og logisk tenking.

For å kunne tilpasse opplæringen er det viktig for lærerne å ha en stor verktøykasse når det gjelder metode. Derfor tilbyr vi også kurs i Fysisk Aktiv Læring. Målet med aktiv undervisning er at elevene skal få bruke kroppen og sansene i engasjerende læringsaktiviteter som gjør at enda flere elever opplever mestring.

Våre kurs

Kom i gang med Makerspace i klasserommet

Kurset gir et godt grunnlag for å jobbe kreativt og systematisk med Makerspace i skolen, og tar læreplanens intensjon på alvor med skaperglede, samarbeid og utforskning i sentrum. I kurset går vi gjennom teori og praksis, med fokus på at lærerne skal kunne ta med oppleggene fra kurset rett inn i undervisningen. 

Programmerbare roboter som pedagogiske verktøy

Kurset gir deg informasjon om hvordan du programmerer og forslag til hvordan du kan bruke det tverrfaglig. Vi viser undervisningsopplegg som engasjerer elevene! Kurset tilpasses til hva som er tilgjengelig av programmerbare læringsverktøy på skolen.

LEGO® Education SPIKE ™ Prime

Et tverrfaglig undervisningsverktøy innenfor matematikk, naturfag, kunst og håndverk og teknologi. Prime passer for elever på 5. – 10. trinn og kan programmeres både med blokkprogrammering (Scratch) og tekstbasert programmering (Python).

LEGO® Education SPIKE ™ Essential

Et tverrfaglig undervisningsverktøy i matematikk, norsk, kunst og håndverk og naturfag, som passer perfekt for å starte med programmering på småskolen og mellomtrinnet. Deltakerne får du en grundig innføring i ikonbasert og blokkbasert programmering.

Micro:bit med tilbehør

Vi ser på ulike løsninger for å lykkes med tverrfaglig programmering med micro:bit der problemløsning er i fokus. Vi går gjennom ulike klasseromsløsninger som oppmuntrer elevene til å utforske, skape og løse problemstillinger sammen. Hvordan kan dere f.eks. programmere et veksthus? Eller bygge en egen bil som kan kjøre?

Fysisk aktiv undervisning

Kurset gir praktiske forslag til fysiske læringsaktiviteter som lærerne kan ta med inn i klasserommet. Etter kurset sitter lærerne igjen med mer kunnskap om hvordan fysisk aktivitet kan påvirke læring, samt ideer og inspirasjon til aktiviteter som kan tas med ut i klasserommet.

Kent & Kine

Vi skreddersyr kurs og tilpasser opplæring for dere

Kontakt oss for mer info om kurs/opplæring