Aktiv undervisning

Aktiv undervisning engasjerer elevene i aktiviteter som fremmer høyere nivåer av deltakelse og involvering i læringsprosessen. Dette kan inkludere gruppediskusjoner, problemløsningsaktiviteter og praktiske øvelser. Målet med aktiv læring er å bevege seg bort fra tradisjonell undervisning og gi elevene flere muligheter til å utvikle kritisk tenkning, problemløsning og samarbeidsferdigheter. 

Forskning har vist at aktiv læring kan føre til bedre elevengasjement, økt motivasjon og forbedre læringsresultater.

Ressurser til aktiv undervisning

Søk i Aktiv undervisning

Filtrer på kategorier

Aktiv undervisning Filter - Fag

Filtrer på formål

Aktiv undervisning filter - type

Fire hjørner

Mål: Plassere elevene i en situasjon hvor de må ta

Påstander

Mål: I denne refleksjonsøvelsen har vi som mål å utfordre

Mattemassasje

Mål: Utforske addisjon, subtraksjon, multiplikasjon,  og divisjon, og  bruke dette til

Blindematte

Mål: Utforske addisjon, subtraksjon, multiplikasjon,  og divisjon, og  bruke dette til

Engelske verb

Mål: Utvide ordforrådet i engelsk. Språklæring/ språklig kreativitet. Rettskriving. Antall

Alphabet snake

Mål: Bli kjent med det engelske alfabetet Samarbeidsferdigheter Antall elever: