Fysisk aktiv læring

Fysisk aktiv læring engasjerer elevene i aktiviteter som fremmer høyere nivåer av deltakelse og involvering i læringsprosessen. Dette kan inkludere gruppediskusjoner, problemløsningsaktiviteter og praktiske øvelser. Målet med aktiv læring er å bevege seg bort fra tradisjonell undervisning og gi elevene flere muligheter til å utvikle kritisk tenkning, problemløsning og samarbeidsferdigheter. 

Forskning har vist at aktiv læring kan føre til bedre elevengasjement, økt motivasjon og forbedre læringsresultater.

Søk i Aktiv undervisning

Filtrer på kategorier

Aktiv undervisning Filter - Fag

Filtrer på formål

Aktiv undervisning filter - type

Kunstner-Robot

Mål: Bli kjent med hvordan motor og batteripoler fungerer og

LEGO utfordringskort

Mål: Elevene samarbeider om å løse problemer og utfordringer. Antall

Vinkelutfordringer

Mål: Utforsking av grader og vinkel Antall elever: Gjennomføres med

Målestokk

Mål: Praktisk oppgave med målestokk. Antall elever: Gjennomføres med –

Hoppestatistikk

Mål: Tren regning og statistikk med fysisk aktivitet med hoppetau.

Koordinatsystem ute

Mål: Plasser elever som koordinater i et koordinatsystem.  Antall elever: