Ressursbank

Søk i ressursbanken

Filtrer på kompetansemål - LK20

Filtrer på Kategorier

Kategorier Sidebar
Se flere

Filtrer på trinn

Filtrer på trinn
Se flere

Tetthet

Mål: Elevene skal utforske og beskrive tettet i ulike væsker.

Broderi & Micro:bit

Mål: Elevene vil lære å integrere teknologisk kreativitet med håndverk

Bubble:bit

Mål: Utvikle grunnleggende ferdigheter innen programmering og problemløsning gjennom praktisk

Vinkelutfordringer

Mål: Utforsking av grader og vinkel Antall elever: Gjennomføres med

Målestokk

Mål: Praktisk oppgave med målestokk. Antall elever: Gjennomføres med –

Hoppestatistikk

Mål: Tren regning og statistikk med fysisk aktivitet med hoppetau.