Starter – Hvem skal ut?

Søk
Close this search box.

Formål:

Stimulere tenking, kreativitet, samhold og skape tillit i et kreativt og lekent miljø.
Startere skal gi en god start på timen for elevene. Det er en aktivitet som alle skal mestre, og det skal være gøy.

Tid:

15 minutter

Antall elever:

Gjennomføres med hel klasse/gruppe

Gjennomføring:

Vis fire bilder, og elevene må finne hvem skal ut.
Det er ofte ingen fasit, men elevene må bare begrunne valget sitt.

Forslag til bilder: