Vikaropplegg

Undervisningsoppleggene er enkle å sette seg inn i og gjennomføre i en klasse/gruppe. Det gir ikke noe merarbeid, og skal gjøre skolehverdagen enklere for ledelse, lærere og vikarer. Hovedmålet er å gi elevene bedre læring i vikartimene.

Søk i ressursbanken

Filtrer på Kategorier

Filtrer på trinn

Tosifrede tall

Mål: Utforske addisjon og subtraksjon og bruke det i hoderegning

Tall-par

Mål: Utforske addisjon og subtraksjon og bruke det i hoderegning

Figurtall

Mål: Utforske regnerekkefølgen, bli bedre kjent med ulike regneoperasjoner, bli

LEGO utfordringskort

Mål: Elevene samarbeider om å løse problemer og utfordringer. Antall