Vikaropplegg

Undervisningsoppleggene er enkle å sette seg inn i og gjennomføre i en klasse/gruppe. Det gir ikke noe merarbeid, og skal gjøre skolehverdagen enklere for ledelse, lærere og vikarer. Hovedmålet er å gi elevene bedre læring i vikartimene.

Søk i ressursbanken

Filtrer på Kategorier

Sidebar vikaropplegg

Filtrer på trinn

Filtrer på trinn vikaropplegg

Fire hjørner

Mål: Plassere elevene i en situasjon hvor de må ta

Påstander

Mål: I denne refleksjonsøvelsen har vi som mål å utfordre

Fruit salad

“Caller game” som får i gang pulsen og oppmuntrer elevene

Ship a’ hoy!

Engelsk dramalek for å få opp pulsen. Læreren er ofte

Tosifrede tall

Mål: Utforske addisjon og subtraksjon og bruke det i hoderegning

Tall-par

Mål: Utforske addisjon og subtraksjon og bruke det i hoderegning

Figurtall

Mål: Utforske regnerekkefølgen, bli bedre kjent med ulike regneoperasjoner, bli