Vikaropplegg

Undervisningsoppleggene er enkle å sette seg inn i og gjennomføre i en klasse/gruppe. Det gir ikke noe merarbeid, og skal gjøre skolehverdagen enklere for ledelse, lærere og vikarer. Hovedmålet er å gi elevene bedre læring i vikartimene.

Søk i ressursbanken

Filtrer på Kategorier

Sidebar vikaropplegg

Filtrer på trinn

Filtrer på trinn vikaropplegg

Bubble:bit

Mål: Utvikle grunnleggende ferdigheter innen programmering og problemløsning gjennom praktisk

LEGO utfordringskort

Mål: Elevene samarbeider om å løse problemer og utfordringer. Antall