Søk
Close this search box.

Større/mindre enn

Søk
Close this search box.

Mål:

Elevene skal kunne beskrive plassverdisystemet for hele tall.

Antall elever:

Fra 1 elev – full klasse.

Du trenger:

Sifrene 0 – 9 fra de store utendørstallene

Forberedelse:

Finn fram tallene du trenger. (Du trenger minst ett av hvert siffer som du ønsker å bruke. Du kan gjerne bruke alle, men ikke legg ekstra 1 og 0 sammen til ”10” når du
legger tallene utover.)

Gjennomføring:

Legg tallene utover bakken i rekkefølge eller hulter-til-bulter tilpasset elevenes nivå. Elevene står i en halvsirkel. Be to elever om å hente ett siffer hver. De skal
danne ett tall som legges vendt slik at de andre elevene ser.

Spør klassen:

 • Hvilket tall er dannet av de to sifrene?
 • Kan noen lage et større eller mindre tall av de samme sifrene? Hvordan? Hvorfor?
  Bruk begrepene ener- og tierplass når du forklarer og snakker med elevene. Gjenta
  det elevene sier og innfør riktige begreper der det passer.

 

Legg tilbake sifrene. Gjentas flere ganger etter behov.

Varianter/ påbygging:

 • Si du vil ha et større eller mindre tall. Be en av elevene om å bytte ut et av sifrene. Snakk med elevene om hva de gjorde og hva resultatet ble, og hvorfor det ble slik.
 • Jobb med større flersifrete tall på samme måte.
 • Jobb med større flersifrete tall og be om en større/mindre hundrer eller annen spesifikk plass.
 • Legg opp et tall og be andre elever om å hente like mange sifre og lage et annet tall.
 • Hvilket er størst/minst?

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Tallplater 1-10

Artikkelnummer: 71025

Alternativt utstyr:

Tallplater 1-20

Artikkelnummer: 71028

Tallplater 10-tall

Artikkelnummer: 71027