Naturfag

Naturfag er sentralt for forståelse av vår fysiske verden, naturopplevelser og vern om naturressurser. Det bidrar til å fremme helsekompetanse hos elevene og innsikt i samspillet mellom natur, individ, teknologi og samfunn for å styrke kritisk tenkning og bevisste valg.

Ved å skape et rom som er innbydende, godt organisert og utstyrt med varierte ressurser, vil elevene oppmuntres til å utforske, eksperimentere og lære gjennom praktiske aktiviteter som fremmer undring, nysgjerrighet og skaperglede innen naturfag. 

Trykk på de ulike sonene for å lese mer:

Arbeidsstasjoner med plass til grupper av elever for samarbeid og eksperimentering. Mindre bord er bra for pararbeid og vanlig undervisning, mens større arbeidsflater anbefales for gruppearbeid.

Stasjonene bør ha nødvendig utstyr og whiteboard for visualisering av ideer. Noen må tåle kjemikalier og røff bruk, som justerbare laboratoriebord eller laminatbelagte bord.

Fleksibel møblering tillater ulike undervisnings- og eksperimentformater med modulære møbler som kan omorganiseres etter behov.

Arbeidsstasjonprodukter:

Skap et innbydende, godt organisert rom med varierte ressurser for å oppmuntre elevenes utforskning og læring i naturfag. Her er noen viktige tips:

 • Oppbevar kjemikalier og farlige stoffer sikkert og godt merket.
 • Tydelig merk skap og hyller for enkel tilgang.
 • Grupper lignende elementer sammen for enkel organisering.
 • Sjekk og vedlikehold oppbevaringsområder regelmessig for sikkerhet og orden.
 

Oppbevaringsprodukter:

Nysgjerrighet driver vitenskapen, og labben er stedet for det! Anbefaler dedikerte benker eller bord, og oppbevaring av kjemikalier og utstyr i nærheten.

Tenk gjennom romutformingen for god arbeidsflyt med store samarbeidsflater. Sikre lett tilgjengelighet til nødvendig utstyr, spesielt for sikkerhet!

Laboratorieprodukter:

I naturfagsrommet er teknologisk utstyr nyttig for å berike undervisningen:

 • Datamaskiner og nettbrett gir tilgang til online ressurser, simuleringer og forskningsverktøy.
 • Interaktive skjermer eller whiteboards muliggjør samarbeid og visuell problemløsning.
 • Sensorer og måleutstyr koblet til enheter tillater nøyaktige eksperimenter og datainnsamling.
 • Digitale mikroskoper og kameraer gir detaljerte observasjoner av naturfenomener.
 • Spesialisert programvare og simuleringer lar elevene utforske komplekse konsepter interaktivt.
 • Robotsett og koding gir praktisk læring om teknologi og programmering.

 

Integrering av slik teknologi lar elevene utforske og lære på moderne vis, samtidig som det utvikler digitale ferdigheter for dagens samfunn.

Teknologiske produkter:

 

Faget skal inspirere elevene til å verne om naturressurser, inkludert biologisk mangfold og bærekraftig utvikling.

Ta elevene med ut i naturen for engasjerende feltstudier.
Bruk terrarium for å gi direkte kontakt med naturlige fenomener og økosystemer.
Inkluder et område for å dyrke planter, kombinert med mat og helseundervisning.
Anbefaler bord i ståhøyde og fleksible krakker for ergonomisk sittestilling.

Dette området kan også brukes til tverrfaglig læring om bærekraftig utvikling gjennom studier av nærområdets økosystemer og menneskelig påvirkning.

Naturopplevelsesprodukter:

Marker et område for sikkerhetsinformasjon, førstehjelps- og brannsikkerhetsutstyr med enkel tilgang. Rommet må være utformet med nødvendige sikkerhetstiltak som god belysning, tydelig merking av nødutganger og riktig verktøyoppbevaring for å unngå ulykker.

Sikkerhetssoneprodukter:

Naturfag & LK20 - tema og innhold:

 • Grunnleggende kompetanse: Ved at elevene får lese og tolke fagtekster, bruke digitale verktøy og uttrykke seg muntlig og skriftlig.
 • Fremme naturvitenskapelig forståelse: Naturfag gir elevene en forståelse av naturvitenskapelige prinsipper, prosesser og fenomener. Dette inkluderer kunnskap om biologi, fysikk, kjemi og geologi.
 • Utforske natur og teknologi: Gjennom naturfag lærer elever om naturen, økosystemer, bærekraft, energikilder, teknologisk utvikling og samspillet mellom mennesker og miljø.
 • Utforske forskningsmetoder: Naturfag lærer elevene om vitenskapelig metode, hvordan man lager hypoteser, gjennomfører eksperimenter og analyserer data. Dette fremmer kritisk tenkning og problemløsningsferdigheter.
 • Samfunnsrelevans og tverrfaglig tema: Naturfag knyttes ofte til aktuelle problemstillinger som klimaendringer, energibruk, helse og miljøvern. Dette hjelper elevene med å forstå samfunnets utfordringer og mulige løsninger.
 • Utvikling av kritisk tenkning: Gjennom naturfag lærer elevene å stille spørsmål, teste hypoteser, vurdere informasjon og tenke kritisk om komplekse problemer og påstander.

Undervisningsopplegg

Ballongbil

Mål: Design og bygg en ballongdrevet bil som vil kjøre

Bubble:bit

Mål: Utvikle grunnleggende ferdigheter innen programmering og problemløsning gjennom praktisk