Laboratorieområde

Nysgjerrighet og utforskning er drivkraften bak all vitenskapelig fremgang, og labben er stedet der dette skal dyrkes! Det er derfor viktig at alt legger til rette for at elevene skal teste eksperimentere og oppleve hands-on teorien de har lært om.

Her anbefaler vi dedikerte benker eller bord som tåler røffere behandling, oppbevaring til kjemikalier og utstyr i nærheten. 

Tenk gjennom utformingen av rommet for å sikre arbeidsflyten. Store arbeidsflater der elevene kan samarbeide kan være en fordel. I tillegg burde det være muligheter for å presentere eksperimenter for andre. 

Sørg for lett tilgjengelighet til nødvendig utstyr, ikke minst i forhold til sikkerhet!