Sikkerhetssone

Dediker et eget område i naturfagrommet som en sikkerhetssone. Sørg for enkel tilgang.

Marker området tydelig og del inn i følgende tema:

 

Sørg for enkel tilgang. Sikkerheten må være i fokus, så rommet bør utformes med hensyn til nødvendige sikkerhetstiltak.

Dette inkluderer også god belysning, tydelig merking av nødutganger og riktig oppbevaring av verktøy for å unngå ulykker.