Alfabet-slange

Mål: Språklæring/ språklig kreativitet Samarbeidsferdigheter Antall elever: Passer for hel klasse fra 2. – 4. trinn. Du trenger: Erteposer med bokstaver. Gjennomføring: La gruppen sammen legge hele alfabetet i riktig rekkefølge Øv på å si bokstavenes navn Øv på å si bokstavens lyd Finn ord som begynner med de ulike bokstavene Finn ord som slutter […]

Hentediktat norsk

Mål: Elevene skal trene på å lese og skrive lydrette ord. Antall elever: Hel klasse, 1 – 4. trinn Du trenger: Skrivesaker Ordkort Ark med bilde av ordet Gjennomføring: Legg kortene med ordene rundt i klasserommet, gjerne på motsatt side av klasserommet. Gi elevene et ark med bilde av ordet de skal skrive. Elevene går/løper […]

Språkoppgaver til Bluebot

Oppgaver til bokstavinnlæring, ordbilde og gloser. BlueBot er enkel å komme i gang med for trening av algoritmer og sekvenser for småskolen. Roboten kan programmeres uten skjerm ved hjelp av knappene og med digitale enheter (iOS, Android, Windows) som er koblet til ved hjelp av Bluetoot Antall elever: Passer for hel klasse, 1. – 4. […]

Lesebingo

Mål: Motivere elevene til å lese på en artig måte Antall elever: Passer for hel klasse. Du trenger: Lesebingoark – Last ned her » Forberedelser: Skriv ut lesebingoark til hver elev – Last ned her » Illustrert av Isa Form Gjennomføring: Last ned lesebingo » Skriv ut, et eksemplar til hver elev. Noe å krysse […]

Aktivitetsspå

Mål: Hopp og sprett med aktivitetsspåen! Aktivitet sammen med hele klassen på en artig måte. Antall elever: Passer for hel klasse. Du trenger: Mal med aktivitetsspå – Last ned her » Forberedelser: Isoporkuler, plastøyne, Tusjer Illustrert av Isa Form Gjennomføring: Last ned MAL aktivitetsspå » Klipp ut og brett spåen La elevene utføre aktiviteten som […]

Lag bokstaver med PLUS-PLUS

Mål: Leke med rim og rytme og lytte ut språklyder og stavelser i ord.Trekke bokstavlyder sammen til ord under lesing og skriving Antall elever: Full klasse/grupper Du trenger: PLUSPLUS og veiledningshefte med bokstaver Forberedelse: Gjør klart veiledningshefte og fordel brikker. Elevene kan jobbe individuelt eller del i grupper. Kan ha klart ord/bokstaver som elevene skal […]

Innlæring av bokstavene på engelsk/norsk

Mål: Leke med rim og rytme og lytte ut språklyder og stavelser i ord.Trekke bokstavlyder sammen til ord under lesing og skriving Antall elever: Full klasse/grupper Du trenger: Bokstavkort, flere av hver bokstav (ABC-spill A-Z) Forberedelse: Del klassen i grupper fra 2-5 elever.  Bokstavkortene legges utover etområde i en gitt avstand fra gruppene. Gjennomføring: Rop […]