Språkoppgaver til Bluebot

Søk
Close this search box.

Oppgaver til bokstavinnlæring, ordbilde og gloser.

BlueBot er enkel å komme i gang med for trening av algoritmer og sekvenser for småskolen.

Roboten kan programmeres uten skjerm ved hjelp av knappene og med digitale enheter (iOS, Android, Windows) som er koblet til ved hjelp av Bluetoot

Antall elever:

Passer for hel klasse, 1. – 4. trinn.

Du trenger:

  • Bluebot
  • Transparente matter
  • Kort til oppgavene (se oppgavene under for eksempler

Stor og liten bokstav

Når elever jobber med bokstavinnlæring er det viktig å trene på å koble stor og liten bokstav. Til denne oppgaven legger du de store store bokstavene under matten, og de små bokstavene i en bunke som elevene kan trekke fra. Videre programmerer du roboten til å gå til samme bokstaven som de har trukket.

Bytt om på store og små bokstaver, og velg bokstaver ut fra hvilke bokstaver elevene arbeider med. Last ned fil med store og små bokstaver

Koble ord og bilde

For elever som er i gang med leseopplæring er det lurt å trene på å koble ord og bilde for å trene på å se ordbildet raskere. Legg ordene under matten, og bildene i en bunke som elevene trekker fra. Finn rett ord til bilde, og programmer roboten til å komme til rett ord.

Bytt senere om slik at bildet ligger under matten, og elevene trekker ord som skal leses.

Denne oppgaven kan også gjøres på engelsk, eller tilpasses et annet tema.

Gloseøving

Høyfrekvente ord og ukens gloser kan være en spennende aktivitet. Legg det engelske ordet under matten, og det norske i en bunke som elevene trekker fra. Finn rett engelsk ord til det norske, og programmer roboten til å komme fram.

Bytt senere om slik at det norske ordet ligger under matten, og elevene trekker det engelske.

Kompetansemål - LK20:

Eksempler på utsyr:

Transparent matte

Stor myk terning

Produkter til Bluebot

Pedagogiske tips med Bluebot