Lag bokstaver med PLUS-PLUS

Søk
Close this search box.

Mål:

Leke med rim og rytme og lytte ut språklyder og stavelser i ord.
Trekke bokstavlyder sammen til ord under lesing og skriving

Antall elever:

Full klasse/grupper

Du trenger:

Forberedelse:

Gjør klart veiledningshefte og fordel brikker. Elevene kan jobbe individuelt eller del i grupper.

Kan ha klart ord/bokstaver som elevene skal jobbe med, evt. bilder av f.eks dyr, ting o.l. som elevene skal skrive med PLUSPLUS

Last ned veiledningshefte her »

Gjennomføring:

Lærer viser bilder av ord, bokstaver eller ting/dyr. Lærer kan også si ord muntlig.

Elevene lytter/ser til ordet/bokstaven som blir sagt/vises og bygger dette.

Følg veiledningen og bygg bokstaver med PLUS-PLUS klosser.

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

PLUS-PLUS MINI 6000

Artikkelnummer: 11090