Innlæring av bokstavene på engelsk/norsk

Søk
Close this search box.

Mål:

Leke med rim og rytme og lytte ut språklyder og stavelser i ord.
Trekke bokstavlyder sammen til ord under lesing og skriving

Antall elever:

Full klasse/grupper

Du trenger:

Bokstavkort, flere av hver bokstav (ABC-spill A-Z)

Forberedelse:

Del klassen i grupper fra 2-5 elever.  Bokstavkortene legges utover et
område i en gitt avstand fra gruppene.

Gjennomføring:

Rop ut navnet på en bokstav. En av elevene på gruppa må springe for å hente riktig bokstav. Ikke rop neste bokstav før alle har kommet tilbake. Bokstavene skal etterhvert settes sammen til et ord, og dermed vil de raskeste lagene ha en fordel. Det første laget som klarer å sette sammen til riktig ord og få det godkjent, vinner.

Variasjon/differensiering:

  • Dersom du opplyser om at det aktuelle ordet er substantiv, verb, adjektiv, osv. eller hvor mange bokstaver som skal være med, får elevene anledning til å diskutere flere muligheter underveis!
  • Bruk samme aktivitet med de norske bokstavnavnene eller bokstavlydene, og bruk aktiviteten i lese- og skriveopplæringa!

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

ABC-spill (A-Z)

Artikkelnummer: 136923