Hentediktat norsk

Søk
Close this search box.

Mål:

  • Elevene skal trene på å lese og skrive lydrette ord.

Antall elever:

Hel klasse, 1 – 4. trinn

Du trenger:

  • Skrivesaker
  • Ordkort
  • Ark med bilde av ordet

Gjennomføring:

Legg kortene med ordene rundt i klasserommet, gjerne på motsatt side av klasserommet. Gi elevene et ark med bilde av ordet de skal skrive. Elevene går/løper bort til ordkortene og leser ordet som matcher bildet. Så må de huske hvordan ordet skrives og gå tilbake og skrive ned ordet de jobber med. (Det er ikke lov til å ta med skrivesaker bort til ordkortene.) Skriver elevene feil, så må de prøve på nytt og korrigere egen feilskriving. Når elevene skriver ordet riktig, så får de nytt kort.  

Start med å bruke hentediktat for å trene på å lese og skrive lydrette ord, gjerne kombinert med bilde. Forslag til fokus: førstelyd og sistelyd.  

Høyere opp i trinnene kan man gjerne bruke ord som er vanskelig å forstå hva betyr eller vanskelig å skrive korrekt. Kombiner gjerne med tekst/tema som jobbes med på trinnet.  

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger