Alfabet-slange

Mål: Språklæring/ språklig kreativitet Samarbeidsferdigheter Antall elever: Passer for hel klasse fra 2. – 4. trinn. Du trenger: Erteposer med bokstaver. Gjennomføring: La gruppen sammen legge hele alfabetet i riktig rekkefølge Øv på å si bokstavenes navn Øv på å si bokstavens lyd Finn ord som begynner med de ulike bokstavene Finn ord som slutter […]

Ulike måter for laginndeling

Det er viktig å ha et bevisst forhold til laginndeling. Fysisk aktivitet kan være et supert verktøy for å jobbe med relasjoner og bryte opp i etablerte grupper og roller i klassen. Under finner du fire gode metoder for å dele inn i lag på en enkel, rask og underholdende måte når dere skal starte […]

Aktiv ordjakt

Mål: Språklæring/ språklig kreativitet Inkluderende fysisk aktivitet Samarbeidsferdigheter/ lagarbeid Utvide ordforrådet i engelsk Rettskriving Antall elever: Passer for hel klasse fra 2. – 7. trinn. Du trenger: Erteposer med bokstaver. 10 markeringskjegler Tips: Man kan også skrive bokstaver på gummiballer med whiteboard-tusj. Gjennomføring: Marker en startstrek og et målområde. Plasser erteposene i målområdet. Del elevene […]

Stikkball med rettskrivning

Mål: Øve på rettskriving av ord med lik uttale. Inkluderende fysisk aktivitet.  Samarbeidsferdigheter. Tekstskaping  Antall elever: Passer for hel klasse fra 2. – 8. trinn. Du trenger: 2 – 4 stikkball 10 markeringskjegler To terninger. Bildekort – Se eksempler på bildekort HER » Forarbeid: Skriv ut ulike bilder og laminér dem for å gjøre dem […]

Mer enn bare lesing

Aktivitet: Kompetansemål – LK20: Nedlastbart materiale Mer en bare lesing Last ned materiale Utstyr du trenger: Babblarna-produkter Se produktene

Bli kjent med Babblarna

Aktivitet: Kompetansemål – LK20: Nedlastbart materiale Bli kjent med Babblara Last ned materiale Utstyr du trenger: Babblarna-produkter Se produktene

Lesebingo

Mål: Motivere elevene til å lese på en artig måte Antall elever: Passer for hel klasse. Du trenger: Lesebingoark – Last ned her » Forberedelser: Skriv ut lesebingoark til hver elev – Last ned her » Illustrert av Isa Form Gjennomføring: Last ned lesebingo » Skriv ut, et eksemplar til hver elev. Noe å krysse […]

Aktivitetsspå

Mål: Hopp og sprett med aktivitetsspåen! Aktivitet sammen med hele klassen på en artig måte. Antall elever: Passer for hel klasse. Du trenger: Mal med aktivitetsspå – Last ned her » Forberedelser: Isoporkuler, plastøyne, Tusjer Illustrert av Isa Form Gjennomføring: Last ned MAL aktivitetsspå » Klipp ut og brett spåen La elevene utføre aktiviteten som […]

Lag bokstaver med PLUS-PLUS

Mål: Leke med rim og rytme og lytte ut språklyder og stavelser i ord.Trekke bokstavlyder sammen til ord under lesing og skriving Antall elever: Full klasse/grupper Du trenger: PLUSPLUS og veiledningshefte med bokstaver Forberedelse: Gjør klart veiledningshefte og fordel brikker. Elevene kan jobbe individuelt eller del i grupper. Kan ha klart ord/bokstaver som elevene skal […]

Innlæring av bokstavene på engelsk/norsk

Mål: Leke med rim og rytme og lytte ut språklyder og stavelser i ord.Trekke bokstavlyder sammen til ord under lesing og skriving Antall elever: Full klasse/grupper Du trenger: Bokstavkort, flere av hver bokstav (ABC-spill A-Z) Forberedelse: Del klassen i grupper fra 2-5 elever.  Bokstavkortene legges utover etområde i en gitt avstand fra gruppene. Gjennomføring: Rop […]