Mer enn bare lesing

Aktivitet: Kompetansemål – LK20: Nedlastbart materiale Mer en bare lesing Last ned materiale Utstyr du trenger: Babblarna-produkter Se produktene

Bli kjent med Babblarna

Aktivitet: Kompetansemål – LK20: Nedlastbart materiale Bli kjent med Babblara Last ned materiale Utstyr du trenger: Babblarna-produkter Se produktene

Lesebingo

Mål: Motivere elevene til å lese på en artig måte Antall elever: Passer for hel klasse. Du trenger: Lesebingoark – Last ned her » Forberedelser: Skriv ut lesebingoark til hver elev – Last ned her » Illustrert av Isa Form Gjennomføring: Last ned lesebingo » Skriv ut, et eksemplar til hver elev. Noe å krysse […]

Aktivitetsspå

Mål: Hopp og sprett med aktivitetsspåen! Aktivitet sammen med hele klassen på en artig måte. Antall elever: Passer for hel klasse. Du trenger: Mal med aktivitetsspå – Last ned her » Forberedelser: Isoporkuler, plastøyne, Tusjer Illustrert av Isa Form Gjennomføring: Last ned MAL aktivitetsspå » Klipp ut og brett spåen La elevene utføre aktiviteten som […]

Lag bokstaver med PLUS-PLUS

Mål: Leke med rim og rytme og lytte ut språklyder og stavelser i ord.Trekke bokstavlyder sammen til ord under lesing og skriving Antall elever: Full klasse/grupper Du trenger: PLUSPLUS og veiledningshefte med bokstaver Forberedelse: Gjør klart veiledningshefte og fordel brikker. Elevene kan jobbe individuelt eller del i grupper. Kan ha klart ord/bokstaver som elevene skal […]

Innlæring av bokstavene på engelsk/norsk

Mål: Leke med rim og rytme og lytte ut språklyder og stavelser i ord.Trekke bokstavlyder sammen til ord under lesing og skriving Antall elever: Full klasse/grupper Du trenger: Bokstavkort, flere av hver bokstav (ABC-spill A-Z) Forberedelse: Del klassen i grupper fra 2-5 elever.  Bokstavkortene legges utover etområde i en gitt avstand fra gruppene. Gjennomføring: Rop […]