Ulike måter for laginndeling

Søk
Close this search box.

Det er viktig å ha et bevisst forhold til laginndeling. Fysisk aktivitet kan være et supert verktøy for å jobbe med relasjoner og bryte opp i etablerte grupper og roller i klassen.

Under finner du fire gode metoder for å dele inn i lag på en enkel, rask og underholdende måte når dere skal starte aktiviteter

Første og siste

– For å danne par.

Alle elevene stiller seg i en rekke bak læreren. Deretter går læreren til siden og stiller seg ved  siden av rekken. Læreren ber den første og siste eleven i rekken om å danne et par. Paret går ut av rekken og stiller seg ved siden av. Deretter dannes det et nytt par med elever som nå står først og sist i rekken. Denne prosessen fortsetter til alle elevene har dannet et par.  

Zig, zag, zug

– For å velge én. 

Alle elevene stiller seg sammen i en ring og setter en fot i midten av ringen. Sammen roper alle «zig, zag, zug«, og på «zug» må hver elev enten trekke foten tilbake til seg selv eller la den stå i midten. Hvis alle elevene gjør det samme, så starter en ny runde. Men hvis noen trekker foten ut mens andre lar den stå igjen, vil det vinnende alternativet være det med færrest elever. Hvis for eksempel tre elever trekker foten ut og fem elever lar foten stå igjen, så vil de tre som trakk foten ut, være med videre. Deretter gjennomføres en ny runde til en vinner er valgt. Hvis det er to deltakere igjen til slutt, bruker de stein, saks, papir for å avgjøre hvem som blir vinneren.

Stein, saks, papir

– For å dele inn elevene i to lag.

Alle elevene stiller seg opp i to rekker mot hverandre, slik at hver elev har en motstander. På kommando spiller alle stein, saks, papir med hendene sine. De som vinner sin runde går til den ene siden, mens de som taper går til den andre siden. 

Farge i fjeset

– For å dele inn elevene i mer enn to lag. Super teambuilding øvelse som oppmuntrer til kommunikasjon og samarbeid.

Putt en farget teip (grønn, blå, rød eller gul) på pannen til hver elev uten at de kan se hvilken farge det er. Når leken starter skal hvert «lag» (med de samme fargene) finne hverandre – uten å snakke. 

Prikke på ryggen

– For å dele inn i mer enn to lag.

Alle elevene stiller seg i en kø bak læreren som står med ryggen til. Læreren som står foran, kan ikke se de andre deltakerne og fungerer som velger. Den første personen i køen prikker velgeren på ryggen og får en armbevegelse som indikerer hvor de skal gå. Neste person i køen gjør det samme, og velgeren peker igjen. Det kan være nyttig å telle antall deltakere på forhånd, slik at man vet hvor mange som blir på hvert lag. Velgeren bør stå slik at han eller hun har oversikt over lagene. Hvis man skal dele inn i tre eller flere lag, peker velgeren i forskjellige retninger for hvert lag.