Aktiv ordjakt

Søk
Close this search box.

Mål:

 • Språklæring/ språklig kreativitet
 • Inkluderende fysisk aktivitet
 • Samarbeidsferdigheter/ lagarbeid
 • Utvide ordforrådet i engelsk
 • Rettskriving

Antall elever:

Passer for hel klasse fra 2. – 7. trinn.

Du trenger:

 • Erteposer med bokstaver.
 • 10 markeringskjegler

Tips:
Man kan også skrive bokstaver på gummiballer med whiteboard-tusj.

Gjennomføring:

 1. Marker en startstrek og et målområde. Plasser erteposene i målområdet.
 2. Del elevene inn i to lag eller flere avhengig av hvor mange elever det er.
 3. To og to elever fra hvert lag løper opp til målområdet og tar med seg en  erteposer hver tilbake til laget sitt.
 4. Deretter løper to nye deltakere ut og henter erteposer.
 5. Dette fortsetter til det ikke er flere erteposer igjen.
 6. Når det er tomt for erteposer, skal lagene begynne med å lage engelske ord. For eksempel kan det første ordet være «banana».
 7. Det neste ordet må starte med den siste bokstaven i det forrige ordet. For eksempel kan det neste ordet være «apple».
 8. Fortsett å lage ord hvor det neste ordet må starte med den siste bokstaven i det forrige ordet til lagene ikke klarer å lage flere ord eller de har brukt opp alle erteposene.
 9. Laget som har flest ord vinner.

Variant:

 1. La elevene skrive ned ordene de lager på et ark. På denne måten kan erteposene brukes igjen flere ganger.
 2. Målet er å lage så mange ord som mulig eller oppnå et minimum antall ord, avhengig av instruksjonene du gir.
 3. Gi elevene poeng basert på lengden på ordene de lager. Hvert ord gir ett poeng per bokstav. For eksempel, hvis de lager ordet «apple» (fem bokstaver), får de fem poeng.
 4. Telle opp poengene for hvert lag og se hvilket lag som har oppnådd flest poeng.
 5. Laget med flest poeng er vinneren.


Denne varianten legger vekt på kreativitet og ordbygging, samtidig som elevene får poeng basert på lengden på ordene.
Dette gir en ekstra dimensjon til konkurransen og oppmuntrer til å lage lengre og mer komplekse ord for å oppnå høyere poengsum.

Kompetansemål - LK20:

Eksempler på utsyr:

Erteposer med bokstaver

Markeringskjegler