Uteskole

Uteskole skiller seg fra tradisjonell klasseromsundervisning ved å tilrettelegge for en alternativ tilnærming til læring. Gjennom praktiske, utforskende og aktive metoder åpner uteskole opp for en unik læringsopplevelse som kan være både engasjerende og inspirerende for elevene.

Ved å flytte undervisningen utendørs får elevene muligheten til å være mer fysisk aktive, utforske kreativt og samarbeide med andre. Denne tilnærmingen gir dem muligheten til å engasjere seg med lærestoffet på en mer helhetlig måte, ved å bruke kroppen og sansene på en annen måte enn de gjør i klasserommet. Det er viktig å forstå at klasseromsundervisning og uteskole støtter hverandre på en viktig måte. Begge former for undervisning bidrar til at elevene utvikler seg både faglig og sosialt.

Vinkelutfordringer

Mål: Utforsking av grader og vinkel Antall elever: Gjennomføres med

Målestokk

Mål: Praktisk oppgave med målestokk. Antall elever: Gjennomføres med –

Hoppestatistikk

Mål: Tren regning og statistikk med fysisk aktivitet med hoppetau.

Koordinatsystem ute

Mål: Plasser elever som koordinater i et koordinatsystem.  Antall elever: