Hoppestatistikk

Søk
Close this search box.

Mål:

Tren regning og statistikk med fysisk aktivitet med hoppetau.

Antall elever:

Gjennomføres med – hel klasse

Du trenger:

  • Hoppetau

Gjennomføring:

Del elevene inn i par. Den ene eleven hopper mens den andre teller, så bytter de. Skriv ned resultatet og del inn i grupper. Elevene skal da presentere tallmateriale ved å bruke tabell og et passende diagram.

Dette er et prosjekt som kan kjøres over lengre tid. Gi elevene den samme oppgaven hver uke, og før inn resultatet. 

Det kan være spennende å se på om gjennomsnittet av antall hopp hver elev klarer øker i løpet av noen måneder.

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger: