Koordinater og bokstavenes geometriske egenskaper

Mål:

Utforske geometriske egenskaper til bokstaver.

Antall elever:

Gjennomføres med hel klasse

Du trenger:

  • Bokstavkort
  • Et stort koordinatsystem
  • Kritt

Gjennomføring:

Tegn opp et stort koordinatsystem med kritt. Elevene skal plassere ulike bokstaver på riktige koordinater basert på egenskaper.

F.eks:
På punkt (1,1), (1,2), (1,3) og (1,4) ligger det en bokstav som er symmetrisk om en vertikal linje (Eksempler på bokstaver med disse egenskapene: A, I, O, H, M, W, V, U, T, X, Y, Å)

På punkt (2,2) ligger det en bokstav som ikke er symmetrisk på noen måte. (F, Q, G, J, L, P, Æ, R)

På punkt (3, 1), (3, 4) og (1,5) ligger det bokstaver som er symmetriske om en horisontal linje (X, O, I, B, E, D, H, K, C)

På punkt (0,2) ligger en bokstav med rotasjonssymmetri (O, X)

På punkt (4,0) ligger en bokstav med bare bøyde linjer (O, S, C

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Bokstavkort