Målestokk

Søk
Close this search box.

Mål:

Praktisk oppgave med målestokk.

Antall elever:

Gjennomføres med – hel klasse

Du trenger:

  • Målebånd
  • Kjegler
  • Kladdebøker eller whiteboardtavler for å notere resultat.
  • Bruk også gjerne hoppetau, tape eller kritt til å lage figurene. Kritt er perfekt til å lage sirkler.

Gjennomføring:

Del inn klassen i grupper på mellom 2 og 5 elever i hver gruppe. Utstyr hver gruppe med målebånd og kjegler. Her kan du lage en rekke ulike utfordringer og oppgaver, eksempelvis:

  • Lag et rektangel på eksempelvis 2×3 meter, markert med kjegler i hjørnene. Dette danner grunnlaget til oppgaven for elevene.
  • Elevene skal nå lage en kopi av figuren i målestokk 1:2. Men de skal ikke informeres om målene på forhånd. Dette skal de selv måle seg frem til. Alle lager en kopi av den opprinnelige figuren, og de som har klart oppgaven redegjør for hvordan de har gått frem.
  • Neste oppgave er å lage versjon av figuren i målestokk 2:1. Danner et supert grunnlag for å snakke om forstørrelser og forminskelser.
  • Her kan man lage en rekke ulike oppgaver og figurer tilpasset nivåene til elevgruppene (kvadrat, trekanter, sirkel etc).

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Målebånd

Whiteboardtavle