Koordinatsystem ute

Mål:

Plasser elever som koordinater i et koordinatsystem. 

Antall elever:

Gjennomføres med – hel klasse

Du trenger:

  • Kritt

Gjennomføring:

Tegn opp et stort koordinatsystem ute som elevene skal plassere seg selv i. Læreren roper ulike koordinater, så skal elevene finne dette punktet. Når elevene har forstått oppgaven, så kan det være gøy å utfordre med å f.eks. forme en bokstav eller en figur. For eksempel: (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (3,2), (4,2), (5,2), (6,1) Disse koordinatene former en A.

Del elevene i grupper der de selv skal finne koordinatene til ulike bokstaver. Etter de har jobbet litt hver for seg, så samler du de igjen og tester det de kom fram til i det store koordinatsystemet.

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Utendørskritt