Koordinatsystem ute

Søk
Close this search box.

Mål:

Plasser elever som koordinater i et koordinatsystem. 

Antall elever:

Gjennomføres med – hel klasse

Du trenger:

  • Kritt

Gjennomføring:

Tegn opp et stort koordinatsystem ute som elevene skal plassere seg selv i. Læreren roper ulike koordinater, så skal elevene finne dette punktet.

Videreutvikling av oppgaven: Når elevene har forstått oppgaven, så kan det være gøy å utfordre med å f.eks. forme en bokstav eller en figur. For eksempel: (1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (3,2), (4,2), (5,2), (6,1) Disse koordinatene former en A.

Del elevene i grupper der de selv skal finne koordinatene til ulike bokstaver. Etter de har jobbet litt hver for seg, så samler du de igjen og tester det de kom fram til i det store koordinatsystemet.

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Utendørskritt