Snøstorm på boks

Mål: Eleven skal kunne gjennomføre en eksperimentell aktivitet ved å følge instruksjoner for å skape en visuell reaksjon, ved å anvende grunnleggende prinsipper innen kjemi og fysikk. Antall elever: Passer for hel klasse fra 4. – 7. trinn, del i grupper på to og to. Du trenger: en boks hvit maling vann olje en brusetablett. […]

Badebombe

Mål: Eleven skal kunne utføre en eksperimentell aktivitet for å produsere badebomber ved å måle og blande ingredienser, observere og vurdere konsistens, samt tilpasse blandingen ved behov. Antall elever: Passer for hel klasse fra 4. – 7. trinn, del i grupper på to og to. Du trenger: bikarbonat/natron glitter kokosolje bakepulver vann og eddik. Gjennomføring: […]

Tetthet

Mål: Elevene skal utforske og beskrive tettet i ulike væsker. Antall elever: Passer for hel klasse fra 2. – 7. trinn, del i grupper på to og to. Du trenger: Målesylinder 250ml. Forberedelser: Vannets kretsløp er slik: Solen varmer opp vannet som fordamper og stiger opp i atmosfæren.Der kjøles det ned og kondenserer og danner […]

Sortering etter farge eller egenskaper

Mål: Sortere ulike gjenstander etter ulike egenskaper. Antall elever: Passer for hel klasse fra 1. – 4. trinn. Gjennomføring: Orden og oversikt er bra å ha slik at alle finner det de trenger. La gjerne elevene være med og organisere hvor ting skal være. I noen tilfeller skjer dette naturlig, som ved sortering av f.eks. fargeblyanter […]