Matematikkoppgaver til BlueBot

Bruk BlueBot for å jobbe med tallmengde, geometri, koordinatsystemet, klokka og tiervenner.  Robotene kan programmeres uten skjerm med knappene og med eksterne enheter (iOS, Android, Windows) som er koblet til med Bluetooth. Antall elever: Passer for hel klasse fra 1. – 3. trinn. Du trenger: Bluebots Transparente matter Kort til oppgavene (se oppgavene under for […]

Matematikkferdigheter ved bruk av LEGO-klosser

Mål: LEGO-klosser kan hjelpe elever med å forstå matematikk bedre. Klossene har knotter som vanligvis er gruppert i to og to. Antall elever: Passer for hel klasse fra 2. – 7. trinn, del i grupper på to og to. Du trenger: LEGO-klosser i ulik størrelse Gjennomføring: LEGO-klosser kan hjelpe elever med å forstå matematikk. Klossene har knotter […]

Oppdag tall og mengde

Mål: Observere hvordan tall og mengder forekommer og brukes, og på en enkel måte undersøke og sammenligne lengder og volum. Antall elever: Passer for hel klasse. Du trenger: Store kort inni plast med tallene 1–5 (eller andre tall du synes passer til gruppen), og antallet med prikker nedenfor Begreper: Tall, tallrekke, rekkefølge antall, mengde, lang, […]