Oppdag tall og mengde

Søk
Close this search box.

Mål:

Observere hvordan tall og mengder forekommer og brukes, og på en enkel måte undersøke og sammenligne lengder og volum.

Antall elever:

Passer for hel klasse.

Du trenger:

Store kort inni plast med tallene 1–5 (eller andre tall du synes passer til gruppen), og antallet med prikker nedenfor

Begreper:

Tall, tallrekke, rekkefølge antall, mengde, lang, kortere, lengre

Gjennomføring:

Nå skal dere være talldetektiver. Plasser tallene 1 til 5 på eksempelvis en husvegg eller et gjerde. La barna bestemme hvilke tall dere skal blir kjent med i dag. Still dere ved det aktuelle tallet. Begynn med å se dere rundt. Ser dere noe som har det antallet eller tallet dere holder på å bli kjent med? Her får barna øve på å beskrive det de
ser med ord.

Neste trinn blir å illustrere tallet på en eller annen
måte. Her kan barna gjerne gå sammen to og to for å lete. De kan hente steiner, pinner, leker eller noe annet de finner. Legg alle gjenstandene foran tallkortet og sjekk at antallene er riktige.

Dere kan også undersøke «hvor langt» eller «hvor mye» tallet representerer. Hvis f.eks. tallet er to, hvor langt kommer man med to skritt eller to hopp? Kommer man lenger hvis man tar ett skritt eller hopper? Hvor høye er to barn til sammen? Hvor mye sand får dere plass til i to bøtter? Gjett først ved å lage en sandhaug sammen.

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Utendørs tallinje

Artikkelnummer: 52503