Oppbevaring og organisering

Ved å skape et rom som er innbydende, godt organisert og utstyrt med varierte ressurser, vil elevene oppmuntres til å utforske, eksperimentere og lære gjennom praktiske aktiviteter som fremmer undring, nysgjerrighet og skaperglede innen naturfag.

Skap og hyller for å oppbevare utstyr, eksperimentsett, bøker og andre ressurser på en ryddig og tilgjengelig måte for å sikre et effektivt og trygt læringsmiljø. Her er noen viktige aspekter å vurdere:

  • Kjemikalier og farlige stoffer må lagres i henhold til sikkerhetsstandarder og forskrifter. De bør være godt merket med informasjon om bruk, fare og sikkerhetstiltak.
  • Merk alle skap, hyller og skuffer tydelig for å vise hva de inneholder. Dette gjør det enklere å finne og sette tilbake utstyr.
  • Grupper lignende elementer sammen, for eksempel laboratorieutstyr, glassmaterial, verneutstyr osv. for å lette organiseringen og sikre arbeidsflyten.
  • Sjekk og vedlikehold oppbevaringsområdene jevnlig for å sikre at alt er i orden og at sikkerheten opprettholdes.

God oppbevaringspraksis i naturfagsrommet fremmer en trygge arbeidsplass, i tillegg til at det kan bidra til å øke effektiviteten og organiseringen av undervisningsmateriell og – utstyr.