Tosifrede tall

Søk
Close this search box.

Mål:

Utforske addisjon og subtraksjon og bruke det i hoderegning og problemløsing

Antall elever:

Passer for hel klasse fra 1. – 3.

Du trenger:

Tallinje fra 0- 9 (evt tallinje som går høyere en 10)

Gjennomføring:

Bruk tallinjen under for å løse oppgavene.

Kan du ordne de ti sifrene i boksene under slik at du lager tosifrede tall som kommer så nært målene som mulig.

Du kan kun bruke hvert tall EN gang

Kompetansemål - LK20:

Nedlastbart materiale:

Oppgaver tosifrede tall

Utstyr du trenger:

Erteposer med tall