Tall-par

Søk
Close this search box.

Mål:

Utforske addisjon og subtraksjon og bruke det i hoderegning og problemløsing

Antall elever:

Passer for hel klasse fra 1. – 3.

Du trenger:

Tallrekke fra 1- 10 (evt tallinje som går høyere en 10)

Gjennomføring:

Bruk tallinjen under for å løse oppgavene.

Eksempel på oppgaver:

1. Hvordan kan du putte tallene sammen i par slik at summen blir 10?

 • Får du brukt alle tallene?
 • Hvilke tall får du evt. ikke brukt og hvorfor?
 • Hvordan kom du frem til svaret?

2. Hvordan kan du putte tallene sammen i par slik at summen blir 12?

 • Får du brukt alle tallene?
 • Hvilke tall får du evt. ikke brukt og hvorfor?
 • Hvordan kom du frem til svaret?

3. Hvordan kan du putte tallene sammen i par slik at summen blir 13?

 • Får du brukt alle tallene?
 • Hvilke tall får du evt. ikke brukt og hvorfor?
 • Hvordan kom du frem til svaret?

4. Hvordan kan du putte tallene sammen i par slik at summen blir 11?

 • Får du brukt alle tallene?
 • Hvilke tall får du evt. ikke brukt og hvorfor?
 • Hvordan kom du frem til svaret?

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger: