Addisjon – Stafett

Søk
Close this search box.

Mål:

Mengdetrening av enkle hoderegningsstrategier med addisjon.

Antall elever:

4 elever – full klasse

Du trenger:

Erteposer med tall. Kjegler med sifrene 1 – 10.

Forberedelse:

Erteposene legges i en pose. Still sifferkjeglene opp på rekke i stigende rekkefølge. For å gjøre det vanskeligere: vend sifferet vekk fra barna og/eller still kjeglene i vilkårlig rekkefølge.

Gjennomføring:

Elevene deles inn i lag. Hvert lag stiller seg på rekke. Den første eleven på hvert lag trekker en ertepose med tall fra en pose og løper til den første kjeglen. Ved kjeglen roper eleven ut tallet på erteposen + tallet på kjeglen, og svaret på dette. For eksempel trekker elevene en ertepose med tallet ”2” og løper til kjeglen med tallet ”5”, og skal da rope ut 2+5=7. Læreren må stå slik at han/hun kan godkjenne svaret, for eksempel ved å vise tommel opp eller ned.

Ved riktig svar: Eleven legger erteposen på avtalt sted ved kjeglen (for eksempel har ett lag plass til venstre, ett til høyre og ett på toppen), og løper så tilbake og veksler med neste elev, som trekker en ny ertepose og løper til neste kjegle.

Ved feil svar: Eleven må løpe tilbake med erteposen, legge den tilbake i tøyposen, veksle med neste elev som trekker ny ertepose og løper til den samme kjeglen.

Laget som først har fått erteposer ved alle kjeglene vinner

Variasjon 1:

La elevene velge hvilken kjegle de løper til. (Dette kan hjelpe elevene til å
differensiere, de som vet de er flinke kan velge høye/vanskelige tall, de som strever litt mer kan få løpe til de lavere/enklere tallene.)

Variasjon 2:

Bruk kjegleovertrekkene og tilpass tallene til gruppen elever du jobber med. For eksempel skriv på tallene dere har øvd på så langt, eller noen dere trenger å øve ekstra mye på. Da kan flere kjegler ha samme tall.

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Aktiv matematikk II

Artikkelnummer: 52999

Aktiv matematikk I

Artikkelnummer: 75909