Figurtall

Søk
Close this search box.

Mål:

Utforske regnerekkefølgen, bli bedre kjent med ulike regneoperasjoner, bli godt kjent med betydning av «er lik»-tegnet.

Antall elever:

Passer for hel klasse fra 3. – 4. og 5. – 7. trinn

Du trenger:

Ruteark med kvadratiske ruter
Evt. knapper eller lignende konkreter

Gjennomføring:

 • Figurtall er figurer som vokser etter et mønster. Dette mønsteret gjør at man kan bygge videre som på en tallrekke. Figurtall er altså på en måte som en tallrekke.


Be elevene fullføre tallrekkene:

 • 2, 4, 6, 8, 10, 12 (pluss to hver gang)
 • 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 (pluss tre hver gang)
 • 1, 3, 5, 7, 9, 11 (pluss to hver gang)
 • Figurtallet er oppkalt etter nummeret det har i rekken. Her ser vi kvadrattall nr. 1, 2 og 3
 • Formel for kvadrattall: n*n
 • n representerer figurtallnummeret. F.eks. Kvadrattall 2 = 2*2

Formel: n(n+1)/2

F.eks. trekanttal 2 = 2(2+1)/2

 • For å finne hva slags mønster en tallrekke vokser etter kan det være lurt å se på differansen mellom tallene.
 • I den første tallrekken øker det med addisjon av 3 – gangen.

1,    4,        10,        19,         31            46
    1 +3,   4 + 6,  10 + 9,  19 + 12,   31 + 15,

1,   7,     19,         37,        61         91
   1+6,  7+12,  19+18,  37+24,  61+30

 • Elevene jobber sammen to og to. (Læreren bestemmer hvem de skal jobbe med.)
 • Elevene lager egne figurtall.
 • Elevene skal tegne (eller bygge) figurtall nr. 1, 2, 3 og 10, og noen dere velger selv.
 • Elevene som vil kan vise fram figurtallene, eller de kan presentere de for en annen gruppe.
 • Hvordan vokser dette mønsteret? Det kan være lurt å dele opp figurene.

Kompetansemål - LK20:

Nedlastbart materiale

Utstyr du trenger:

Ruteark/rutebøker

Konkreter