Stein, saks, papir med lag

Søk
Close this search box.

Mål:

Morsom og enkel lek med samarbeid. 

Gjennomføring:

Del klassen i to lag. Marker en bane med to parallelle linjer med ca. 15 meter mellom linjene. Lagene går bak hver sin linje og avtaler om de skal velge stein, saks eller papir. Når begge lag har bestemt seg, så stiller alle seg på rekke bak lagets linje. Lagene holder seg på rekke, går mot hverandre og sier: «her kommer vi, her kommer vi, her kommer vi».  

Laget som vinner rundens stein-saks-papir skal prøve å fange elevene på det andre laget. Det laget som har tapt må da prøve å løpe tilbake over egen linje før de blir tatt. De elevene som blir tatt må bytte lag.  

Lagene går til hver sin side og bestemmer seg for hva de skal ta neste gang. Leken fortsetter til det ene laget er tomt for deltagere.  

Kompetansemål - LK20: