Søk
Close this search box.

Kvikk avis

Søk
Close this search box.

Gjennomføring:

Morsom lek for å lære navn. Husk det er ikke meningen av man skal «slå» hardt med magasinet eller avisen! Se an elevgruppen til denne leken.  

Utstyr:

  • En avis eller et magasin.

Gjennomføring:

Gjennomføring: Alle elever setter seg i en ring, på stoler eller på gulvet. En utvalgt elev stiller seg midt i ringen med en avis ellet et magasin i hånden. Navneleken setter i gang når eleven i midten går til en annen elev og «slår» den lett i hodet med avisen/magasinet. Da er det om å gjøre for den som blir «slått» i hodet å si navnet på en av de andre elevene i ringen så raskt som mulig før eleven i midten rekker å «slå». Eleven med avisen/magasinet må da så raskt som mulig «slå» den som ble sist nevnt i hodet før den rekker å si navnet på neste elev i sirkelen. Dersom eleven ikke klarer å si et nytt navn raskt nok bytter denne plass med eleven i ringen. Så gjentas leken. På denne måten lærer man navnet på sine medelever raskt gjennom lek.  

Kompetansemål - LK20: