Skjærefjøl

Søk
Close this search box.

Mål:

Elevene skal kunne planlegge, konstruere og fullføre produksjonen av en enkel skjærefjøl ved å anvende grunnleggende teknikker i sløyd.

Antall elever:

Hel klasse.

Du trenger:

 • Treemne (f.eks. furu eller osp) – mål: 20 cm x 30 cm x 2 cm
 • Sag
 • Høvel
 • Sandpapir (grovt og fint)
 • Pensel
 • Olje

Gjennomføring:

Start med å diskutere bruksområder og betydningen av å lage en funksjonell skjærefjøl. Presenter også de ulike materialene og verktøyene som skal brukes.

1: Planlegging:

 • La elevene lage en enkel skisse av hvordan de ønsker at skjærefjølen skal se ut.
 • Mål og merk treemnet i ut fra skissen.

 

2: Saging:

 • Veiled elevene i sikker bruk av saga. La dem sage ut formen på skjærefjølen.

 

3: Høvling:

 • Bruk høvelen til å forme kantene på skjærefjølen. Vektlegg viktigheten av jevne og avrundede kanter for et estetisk og funksjonelt resultat.

 

4: Borring

 • Bor et passende hull øverst på fjølen for evt opphenging.

 

5: Filing og sliping:

 • La elevene bruke sandpapir for å jevne ut overflaten og sørge for en glatt finish. Bruk grovt sandpapir først og deretter fint sandpapir for en mer polert overflate.

 

6: Oljing:

 • Gi elevene en kort innføring i hvordan man oljer treverk. La dem påføre et lag matvaresikker olje på skjærefjølen for å forsegle og beskytte treverket.

 

7: Ferdigstilling:

 • Etter at oljen har tørket, kan elevene inspisere og gjøre eventuelle justeringer. 

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Sandpapir

Slipepapir rull K80

Slipekloss av kork