Sant eller usant

Søk
Close this search box.

Mål:

 • Språklæring/ språklig kreativitet.
 • Inkluderende fysisk aktivitet. 
 • Samarbeidsferdigheter/ lagarbeid.

Antall elever:

Passer for hel klasse fra 1. – 10. trinn.

Du trenger:

 • Laminerte lapper påskrevet «sant» og «usant»
 • Last ned mal HER »

Forberedelser:

Skriv ut lapper med sant og usant og laminer dem slik at de blir holdbare.

Last ned mal HER »

Gjennomføring:

Organiser klassen i grupper på fire personer. Plasser gruppene i en linje bak en «startstrek». Plasser sant/usant-lappene 10-20 meter unna. Hver gruppe har sine egne sant/usant-lapper. Læreren står foran elevene og leser eller sier setninger om et tema som klassen har jobbet med i det aktuelle faget. Setningene kan enten være sanne eller usanne. Deretter er det opp til den første personen i rekken å løpe frem og holde opp riktig lapp. De andre medlemmene i gruppen kan hjelpe til med å finne riktig svar. Hvis setningen er usann, kan elevene også bli bedt om å si hva som er sant. Deretter løper deltakerne tilbake, og den neste personen i rekken gjør seg klar for neste spørsmål.

Variant:

 • Gi poeng til de som svarer riktig raskest, nest raskest osv.
 • Hvis det bare er to grupper, kan man bruke et begrenset antall lapper slik at det gjelder å løpe raskest frem og ta riktig lapp.
 • Elevene kan enten lage eller skrive ned de sanne og usanne setningene på forhånd, og/eller elevene kan lese eller si setningene selv.
 • Aktiviteten kan gjennomføres enten i gymsalen, en gang/hall eller på klasserommet.
 • Det er mulig å tilpasse oppgavene ut fra forskjellige sett med setninger for de ulike elevene.
 • Aktiviteten kan også brukes til andre fag, for eksempel engelske gloser, øve ordklasser i norsk/engelsk, eller øve gangetabellen og tiervenner.

Kompetansemål - LK20:

Eksempler på utsyr:

Lamineringslomme