Søk
Close this search box.

Jumping jelly beans!

Søk
Close this search box.

Engelsk aktivitet som får i gang pulsen. Læreren er ofte “caller”, mens elevene skal gjøre det læreren roper. Etter elevene har lært leken, så kan det være fint å la elevene selv være «caller». Vi har god erfaring med å bruke «caller»-leker for å få elevene til å våge å være mer muntlig aktive i engelsktimen.  

Antall elever:

Hel klasse, 3 – 7. trinn

Gjennomføring:

Each type of bean jumps has a particular action. When you call out the name of a bean, the students have to act like that bean. 

Broad bean 

Stretch as far as you can to the sides 

String bean 

Reach as tall and high as you can 

Frozen bean 

Freeze like a statue, or shiver 

Jelly bean 

Wobble your whole body 

French bean 

Say in a french accent “oooh la la!” 

Jumping bean 

Jump on the spot 

Kompetansemål - LK20: