Sløyd

Et velinnredet sløydrom tar hensyn til både sikkerhet, funksjonalitet og inspirasjon. Legg til rette for at elever kan utforske, skape og lære på en trygg og engasjerende måte med følgende utgangspunkt: 

 • fleksibel arbeidsplass
 • tilstrekkelig lagringsplass
 • innrede på en måte som sikrer arbeidsflyten
 • inspirerende læringsmiljøer

Trykk på de ulike sonene for å lese mer:

Fleksibel innredning gjør det enklere å tilpasse arbeidsmetoder. Elevene kan jobbe individuelt eller samarbeide. Dedikerte sløydbenker gir struktur og orden, og det gir lærerne bedre mulighet til å veilede. Elevene har en fast plass å jobbe på.

Ved sløydbenken kan elevene jobbe individuelt eller samarbeide. Den gir et sentralt sted for å utvikle ferdigheter, lære teknikker og eksperimentere med materialer.

Sløydbenken gir en solid arbeidsflate som er avgjørende for presisjon og sikkerhet. Justerbare arbeidsbord tilpasses elevenes behov.

Flyttbare og stablerbare krakker øker sløydsalens brukspotensiale.

Arbeidsstasjonprodukter:

Verktøysonen må være godt organisert for sikkerhet og inspirasjon. Viktige punkter inkluderer:

 • Elever må læres riktig bruk før de bruker verktøy selvstendig.
 • Tydelig merking og oppbevaring av verktøy.
 • Sett verktøy tilbake på plass og hold dem rene.
 • Inspeksjon og vedlikehold for sikkerhet.
 • Organisert oppbevaring av spiker, skruer og lim.
 • Låsbare skap for visse materialer.
 • Grupper lignende verktøy i nærheten av bruksområder for effektivitet.

Verktøysoneprodukter:

For oppbevaring av tre, metall og annet materiale til sløydprosjekter, er det viktig å ha inspirerende ressurser tilgjengelig. Variert utvalg av materialer og verktøy kan stimulere kreativitet og utforskning av teknikker.

 • Sorter materialer etter type, størrelse og form for enkel tilgang.
 • Tydelig merk hvert lagerområde med navn og dimensjon.
 • Lagre skarpe metallmaterialer forsvarlig for å unngå skader.
 • Beskytt tre mot fuktighet for å forhindre skader.
 • Elever må læres riktig håndtering av materialer.
 • Sjekk lageret jevnlig for god stand.


Tydelige retningslinjer opprettholder et inspirerende, organisert og sikkert læringsmiljø med kvalitetsmaterialer.

Materiallagerprodukter:

Plasser gjerne større maskiner og utstyr i en egen sone for å sikre sikker bruk og tilgang. Dette området bør være godt ventilert og ha tilgang til sag- og kutteverktøy.

Maskinprodukter:

Vis ferdige prosjekter på en dedikert vegg eller område for å inspirere og vise fram elevenes arbeid. Dette feirer deres innsats og kreativitet, og gir stolthet og motivasjon.

Å se sitt eget arbeid utstilt kan motivere til videre utforskning og forbedring av ferdigheter. Utstillingen tydeliggjør hva elevene har lært og oppnådd i sløydundervisningen, og dokumenterer den kreative prosessen.

Presentasjon av eget arbeid utvikler kommunikasjonsferdigheter, samarbeid og kritisk tenkning. Utstillingen kan også inspirere andre elever til å prøve lignende prosjekter eller utforske sin egen kreativitet.

Inspirerende område – produkter:

 

Dediker et eget område i sløydsalen som en sikkerhetssone. Sørg for enkel tilgang.

Marker området tydelig og del inn i følgende tema:

 • sikkerhetsinformasjon
 • førstehjelputstyr
 • brannsikkerhetsutstyr. Sørg for enkel tilgang.

 

Sikkerheten må være i fokus, så rommet bør utformes med hensyn til nødvendige sikkerhetstiltak.

Dette inkluderer også god belysning, tydelig merking av nødutganger og riktig oppbevaring av verktøy for å unngå ulykker.

Sikkerhetssoneprodukter:

Sløyd & LK20 - tema og innhold:

Kreativitet og utforskning: Oppmuntre til kreativitet og utforskning av ulike materialer og teknikker.

Bruk av verktøy og teknikker: Utvikle ferdigheter i bruk av ulike håndverksverktøy og maskiner.

Design og produksjon: Utforske designprosesser og skape egne produkter basert på ulike teknikker.

Sikkerhet og ansvar: Lære om og praktisere sikkerhetstiltak knyttet til arbeid med tre, inkludert bruk av verneutstyr og trygg bruk av verkøy.

Materialer og verktøy: Undervisningen skal dekke ulike typer tre og metall, verktøy og maskiner som skal brukes i sløyd.

Teknikker og prosesser: Utforske ulike teknikker som smiing, filing, saging, sliping, liming, montering og overflatebehandling for å skape produkter.

Historie og kultur: Undervise om historien og kulturelle aspekter knyttet til trearbeid og metallsløyd.  samt eksperimentere med ulike stiler og tradisjoner.

Tverrfaglige tema: Bærekraft og miljøbevissthet: Oppmuntre til en forståelse av bærekraftig bruk av materialer og ressurser i sløydprosjekter.

Undervisningsopplegg

Kleshenger

Mål: Elevene skal kunne bruke grunnleggende sløydferdigheter for å designe

Pizzaskjærer

Mål: Elevene skal lage en pizzaskjærer av tre, hvor de

Krakk

Mål: Elevene skal kunne planlegge, konstruere og fullføre produksjonen av

Heading - Teori - annet lurt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint obcaecat cupiditat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur. Quis aute iure reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisci elit, sed eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur.