Materiallager

Til lagring av tre, metall og annet materiell som brukes i sløydprosjekter. En viktig del av et sløydrom er tilgangen til inspirerende materialer og ressurser. Å ha et variert utvalg av materialer og verktøy tilgjengelig kan stimulere elevenes kreativitet og gi dem muligheten til å utforske ulike teknikker.

  • Skill materialene etter type, størrelse og form. Dette gjør det enklere for elever å finne riktig materiale.
  • Tydelig merk hvert lagerområde eller hylle med både materialnavn og dimensjon.
  • Noen metallmaterialer kan være skarpe. Sørg for at de forsvarlig lagret for å unngå skader. Bruk beskyttende emballasje eller hold dem i egnet beholdning.
  • Tre bør lagres på et sted med riktig ventilasjon og beskyttelse mot fuktighet for å forhindre råte eller deformasjon.
  • Elevene burde være kjent med regler for håndtering av tre- og metallmateriell. Dette inkluderer hvordan man bærer, håndterer og returnerer materialer på en sikker måte.
  • Sjekk jevnlig lageret for å sikre at materialet er i god stand.

 

Ved å implementere klare retningslinjer kan man opprettholde et inspirerende, organisert, trygt og effektivt læringsmiljø, samtidig som man gir elevene tilgang til materialer av god kvalitet.