Måling – Utforskning av volum

Søk
Close this search box.

Mål:

Introdusere og utforske begrepene volum på en aktiv og engasjerende måte for å styrke elevenes forståelse av volum og deres evne til å bruke ulike måleinstrumenter.

Antall elever:

Gjennomføres i hel klasse. Elevene deles i grupper.

Du trenger:

  • Begerglass

Gjennomføring:

Start timen med å introdusere begrepet volum og hvordan vi måler volum. Diskuter også forskjellen mellom volum og areal.

Volumutforskning:

  1. Gi hver elev et volummåler (f.eks. begerglass).
  2. Be elevene om å finne og måle volumet av ulike væsker eller gjenstander rundt i klasserommet. Dette kan inkludere vann i en vase, melk i en kartong eller sand i en bøtte.
  3. La elevene samle inn dataene sine og diskutere resultatene i en felles samtale. Oppfordre dem til å sammenligne og klassifisere volumene de har målt.


Gruppearbeid:

Del klassen inn i mindre grupper. Gi hver gruppe en samling av ulike gjenstander (f.eks. terninger, klosser, esker) og be dem sortere gjenstandene etter volum. Elevene kan bruke volummåleren eller estimere volumet ved å plassere gjenstandene i et begerglass og observere vannivået. Oppfordre dem til å lage en visuell presentasjon av resultatene, for eksempel en graf eller en tabell.

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Begerglass