Måling – Utforskning av vekt

Søk
Close this search box.

Mål:

Introdusere og utforske begrepene lengde på en aktiv og engasjerende måte for å styrke elevenes forståelse av måling og deres evne til å bruke ulike måleinstrumenter.

Antall elever:

Gjennomføres i hel klasse. Elevene deles i grupper.

Du trenger:

  • Balansevekt

Gjennomføring:

Gjennomgå begrepet vekt og hvordan vi måler vekt. Diskuter også forskjellen mellom vekt og masse.

Vektutforskning:

  1. Gi hver elev en vekt eller balansevekt.
  2. Be elevene om å finne og veie forskjellige gjenstander rundt i klasserommet eller på skoleområdet. Dette kan inkludere bøker, skrivesaker eller matpakker.
  3. La elevene samle inn dataene sine og diskutere resultatene i en felles samtale. Oppfordre dem til å sammenligne og klassifisere vektene de har veid.


Gruppearbeid:

Del klassen inn i mindre grupper. Gi hver gruppe en samling av ulike gjenstander (f.eks. frukt, leker, kjøkkenutstyr) og be dem sortere gjenstandene etter vekt. Elevene kan bruke vektene eller balansevekten for å veie hver gjenstand. Oppfordre dem til å lage en visuell presentasjon av resultatene, for eksempel en graf eller en tabell.

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Balansevekt