Søk
Close this search box.

Sansemotorisk lek

Søk
Close this search box.

Mål:

En rolig lek der elevene må konsentrere seg om å bruke sansene.  

Antall elever:

Gjennomføres i hel klasse

Du trenger:

  • x

Gjennomføring:

Elevene deles inn i par. Den ene har bind for øynene. Den andre leder den blinde til et sted. Der får den blinde føle på noe, f.eks. en stein, en rot eller noe lignende. Så fører eleven den blinde tilbake til der de stod. Den blinde tar av seg øyebindet og skal prøve å finne tilbake til det hen følte på.  

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger: