Måling – Utforskning av lengde

Søk
Close this search box.

Mål:

Introdusere og utforske begrepene lengde på en aktiv og engasjerende måte for å styrke elevenes forståelse av måling og deres evne til å bruke ulike måleinstrumenter.

Antall elever:

Gjennomføres i hel klasse. Elevene deles i grupper.

Du trenger:

  • Målebånd eller linjal

Gjennomføring:

Start timen med en samtale om lengde. Spør elevene hva de tror lengde er, og hvordan de tror vi kan måle lengde. Oppmuntre til refleksjon og diskusjon rundt emnet.

Utforskning av lengde:

  1. Gi hver elev et målebånd eller linjal.
  2. Be elevene om å finne og måle forskjellige lengder rundt i klasserommet eller på skoleområdet. Dette kan inkludere lengden på pulten, bredden på tavlen eller høyden på en dør.
  3. La elevene samle inn dataene sine og diskutere resultatene i en felles samtale. Oppfordre dem til å sammenligne og klassifisere lengdene de har målt.


Gruppearbeid:

Del klassen inn i mindre grupper. Gi hver gruppe et sett med ulike gjenstander (f.eks. blyanter, bøker, sko) og be dem sortere gjenstandene etter lengde. Elevene kan bruke målebånd eller linjal for å måle lengden på hver gjenstand. Oppfordre dem til å lage en visuell presentasjon av resultatene, for eksempel en graf eller en tabell.

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Målebånd