Søk
Close this search box.

Hentediktat engelsk

Søk
Close this search box.

Mål:

  • Elevene skal lese og forstå tekster med lydrette ord og kjente og ukjente ordbilder

Antall elever:

Hel klasse, 1 – 4. trinn

Du trenger:

  • Skrivesaker
  • Ordkort
  • Ark med bilde av ordet

Gjennomføring:

Legg kortene med ordene rundt i klasserommet, gjerne på motsatt side av klasserommet. Gi elevene et ark med de norske ordene eller bilde av glosene. Elevene går/løper bort til ordkortene og leser de engelske ordene. Så må de huske hvordan ordet skrives og gå tilbake og skrive ned den engelske glosen på riktig sted. (Det er ikke lov til å ta med skrivesaker bort til ordkortene.) Skriver elevene feil, så må de prøve på nytt og korrigere egen feilskriving. Når elevene skriver ordet riktig, så får de nytt kort.  

Kombiner gjerne med tekst/tema som jobbes med på trinnet. 

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger