Aktiv undervisning – Regnerekkefølge

Søk
Close this search box.

Mål:

Utforske regnerekkefølgen, bli bedre kjent med ulike regneoperasjoner, bli godt kjent med betydning av «er lik»-tegnet.

Antall elever:

Passer for hel klasse fra 3. – 4. og 5. – 7. trinn

Du trenger:

Kritt, ferdig laminerte ark med oppgaver

Gjennomføring:

Del elevene inn i grupper og be elevene tegne en linje på ca. 5 meter med kritt. Hver elev står et sted på linjen, og må alltid ha minst en fot på linjen. Hver elev får et ark med et tall eller symbol (pass på at elevene får utdelt arkene med «feil» rekkefølge i regnestykket). Elevene må plassere seg selv og arkene i riktig rekkefølge for at ligningen skal stemme, men husk: alltid minst en fot på linjen. Den første gruppen som klarer å plassere arkene i riktig rekkefølge vinner.  

Begynn med en enkel oppgave, så elevene forstår prinsippet.

Noen ganger kan det også være naturlig å spørre om det finnes flere løsninger.

Eksempel på oppgaver:

3. – 4. trinn:

5. – 7. trinn:

Kompetansemål - LK20:

Nedlastbart materiale

Ark med oppgaver

Utstyr du trenger:

Lamineringsprodukter