Binære alfabetet med LEGO

Søk
Close this search box.

Mål:

Lære hvordan det binære alfabetet fungerer. Hver bokstav er tildelt et sett med tall som inneholder 1 og 0

Antall elever:

Passer for hel klasse fra 2. – 4. trinn, del i grupper på to og to.

Du trenger:

LEGO-klosser og byggeplater

Forberedelser:

Kort innføring om det binære afabetet:

Datamaskinene våre leser ikke bokstaven A, som vi leser bokstaven A. Datamaskinen har en spesiell kode som kalles det binære alfabetet, der hver bokstav, både store og små bokstaver, er tildelt et sett med tall som inneholder 1 og 0.

En digital datamaskin skjønner ikke annet enn tallene 0 og 1 (strøm og ikke strøm). Tallsystemet med to tall kalles for det binære tallsystemet. Kunnskap om tall og tallsystemer er viktig for å forstå hvordan datamaskinen fungerer. Man må kjenne det binære tallsystemet for å forstå hvordan data lagres og hvordan regneoperasjoner blir utført i en datamaskin. I en datamaskin benyttes åtte binære sifre (0 og 1) for å representere ett tegn (tall eller bokstav).

Binære alfabetet enkelt forklart:

Binærtegn er tall uttrykt i et tallsystem med kun to mulige tegn, som ved «0» eller «1»

Tallverdien bestemmes av lengden på sekvensen og verdiene 0 eller 1 i hver posisjon. 

F.eks blir tallet 9 fra et 10-tallsystem uttrykt som 1001, fordi 1 x 8 + 0 x 4 + 0 x 2 + 1 = 9.det

Konverter mellom tekst og binærkode »

Gjennomføring:

Snakk kort sammen om det binære alfabetet, bruk info som står under forberedelser.

Vis hvordan det binære alfabetet fungerer. At hver bokstav er tildelt et sett med tall som inneholder 1 og 0.

Skriv ned enkle ord i binær form og la elevene dekode ordene i plenum eller for hverandre.

Praktisk oppgave for elevene:

  • Bruk en LEGO-plate og LEGO-klosser til å leke med det binære alfabetet.
  • Bruk like klossestørresle, men i tre ulike farger.

    f.eks: (se bilde over for eksempel)
    – Blå legoklosser = 0
    – Hvit legokloss = 1
    – Rød legokloss = mellomrom hvis du trenger.

 

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

LEGO® Education Kjempesett

Artikkelnummer: 19007

LEGO® Education store byggeplater

Artikkelnummer: 19286