Programmering med terning og tall

Søk
Close this search box.

Mål:

Bruke begreper som f.eks: mengde, høyre, venstre, bakover, fremover, addisjon, subtraksjon og multiplikasjon.
Jobbe med grunnleggende programmering (analogt)

Antall elever:

Hel klasse/grupper

Du trenger:

Store tall til utebruk, Rugged robot og en stor terning.

Forberedelse:

Legg ut de store tallen spredt på en stor åpen plass (gymsal, fellesareal, ute o.l.) 

Gjennomføring:

Legg ut de store tallene. Slå terningen og programmer roboten til å finne riktig tall.

For økt vanskelighetsgrad kan tallene legges med god avstand slik at roboten må både svinge eller kjøre rundt i ring. 

Variant:

Bruk to terninger og adder eller subtraher med tallene. Dette krever flere store tall ved multiplikasjon og addisjon.

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Pakke med alle produktene

Tipsnummer: 9395

Stor myk terning

Artikkelnummer: 75330

Rugged robot

Artikkelnummer: 112894

Store tall til utebruk

Artikkelnummer: 52114