Binært alfabet

Søk
Close this search box.

Mål:

Bli kjent med det binære alfabetet fungerer. Hver bokstav representeres ved en tallrekke bestående av 0 og 1.

Antall elever:

Full klasse/grupper

Du trenger:

Skrulås, kongoperler, elastisk smykketråd

Forberedelse:

Last ned malen for det binære alfabetet.

Gjennomføring:

Datamaskinene våre leser ikke bokstaven A, som vi leser bokstaven A. Datamaskinen har en spesiell kode som kalles det binære alfabetet, der hver bokstav, både store og små bokstaver, er tildelt et sett med tall som inneholder 1 og 0.

En digital datamaskin skjønner ikke annet enn tallene 0 og 1 (strøm og ikke strøm). Tallsystemet med to tall kalles for det binære tallsystemet.
Kunnskap om tall og tallsystemer er viktig for å forstå hvordan datamaskinen fungerer. Man må kjenne det binære tallsystemet for å forstå hvordan data lagres og hvordan regneoperasjoner blir utført i en datamaskin. I en datamaskin benyttes åtte binære sifre (0 og 1) for å representere ett tegn (tall eller bokstav).


Snakk sammen og vis hvordan det binære alfabetet fungerer. At hver bokstav er tildelt et sett med tall som inneholder 1 og 0.
Skriv ned enkle ord i binær form og la elevene dekode ordene for hverandre.

Lag et perlekjede med f.eks. navnet ditt etter det binære alfabet. Skriv ut malen. Velg en farge til 0 og en annen farge til 1. Avslutt med å knyte sammen kjedet.

Last ned malen her »

Kompetansemål - LK20:

Utstyr du trenger:

Pakke med alle produktene

Tipsnummer: 9292

Skrulås 15 mm

Artikkelnummer: 77863

Kongoperler Ø4 mm frost

Artikkelnummer: 47215

Smykketråd elastisk Ø0,6 mm

Artikkelnummer: 47798